Joakim

17 år efter jag började tatuera, är det fortfarande lika kul att vara i studion på Ystadsgatan 15. Att få träffa alla människor, lyssna på färdiga idéer eller att få hjälpa till med att skapa bilden utifrån alla önskemål, är en stor del av glädjen i mitt arbete.

Jag försöker alltid se till helheten inför varje tatuering, varje människa har ett unikt sätt att se på bilder och det är min uppgift att ta dig från önskemål, till färdig tatuering.

Jag har tatuerat alla möjliga motiv, i alla möjliga former. Detta har lagt grunden till en god teknik, god kännedom om materialet som behövs och en stor förtrogenhet inom de olika traditionerna.

Så om du vill ha tunna eller kraftiga linjer.
Traditionell eller modern skuggteknik.
Stor eller liten bild, så är det stor chans att jag kan bemöta dina önskemål.

Du är alltid välkommen!

Vänligast